Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i cookies

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących działania Użytkowników na stronie internetowej www.lkrnowakowscy.pl  

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1.      Administrator – Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe L.K.R. Nowakowscy sp.j. z siedzibą w Żyrardowie, ul. Glebowa 3, 96-300 Żyrardów, NIP 838-00-10-048, KRS 0000007631

2.      Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.lkrnowakowscy.pl

3.      Użytkownik – osoba, która korzysta ze Strony

4.      RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2 Dane osobowe

1.      Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi wysyłając wiadomość e-mail na jeden z adresów mailowych wskazanych na Stronie lub też dzwoniąc na jeden z numerów telefonów wskazanych na Stronie.

2.      Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

3.      Dane przekazane Administratorowi używane są w celu skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie, w tym przekazania informacji handlowej, jeżeli tego dotyczy zapytanie Użytkownika.

Podstawą prawną przetwarzania danych w tym zakresie jest Art. 6 ust. 1 pkt. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora).

4.      Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

5.      W celu zabezpieczenia danych Użytkowników Administrator stosuje odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

6.      Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.

7.      Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

–         prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

–         prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Celem realizacji uprawnień określonych w pkt. 7 powyżej Użytkownik winien przesłać żądanie na adres siedziby Administratora lub adres mailowy lkrnowakowscy@poczta.onet.pl  

–         prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

8.      Dane osobowe przekazane za pośrednictwem Strony i przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika usuwane są w terminie 1 roku od momentu ich przekazania. 

9.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.

§ 3 Pliki cookies

1.      Pliki cookies są to małe pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarki internetowe w komputerach stacjonarnych i na urządzeniach mobilnych.

2.      Na Stronie stosowane są dwa rodzaje plików cookies: pliki cookies sesyjne przechowywane na urządzeniu końcowym do czasu zakończenia sesji oraz pliki cookies stałe, które pozostają w pamięci urządzenia końcowego, umożliwiając rozpoznanie podczas kolejnej wizyty na Stronie, przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3.      Piki cookies są wykorzystywane w następujących celach:

–        śledzenie preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych

–        tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

4.      Użytkownik, który nie życzy sobie wykorzystywania plików cookies w opisanym powyżej celu, ma możliwość skonfigurowania ustawień wykorzystywanej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie wspomnianych plików w pamięci komputera. W każdej chwili może również usunąć je ręcznie. W celu zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta używanej przeglądarki internetowej.

5.      W przypadku wyłączenia obsługi plików cookies niektóre funkcje Strony mogą nie działać prawidłowo.

§ 4 Inne technologie śledzące działania Użytkowników

1.      Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące narzędzia, śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.
2.      Dane zbierane poprzez wskazane w ust. 1 narzędzia są anonimowe i nie są powiązane z danymi osobowymi na urządzeniu końcowym Użytkownika bądź jakąkolwiek bazą danych.